فیلم‌هایی‌در باره غم مردان – فستیوال فیلم تورونتو

ایسلندی ها ضرب المثلی دارند که می گوید وقتی زمین و آسمان به هم می چسبد فرقی بین مرده و زنده وجود نخواهد داشت. فیلم «یک روز سفید سفید » درون یک مه سفید شروع می شود و مرگ همسر قهرمان اصلی فیلم را نشان می دهد. انگار دارد از قول ضرب المثل می گوید با مرگ زن، زندگی شوهر نیز در هم می ریزد.

مرد قصه فیلم می تواند از هر کشوری باشد چون به جای اینکه مراحل عزاداری را به طور طبیعی طی کند با تمام وجود دارد احساساتش را پنهان می کند. برای همین عزاداری مرگ همسرش ناخواسته به سمت شک، حسادت، نفرت و انتقام کشیده می شود.

زندگی مرد کاملا با مرگ همسرش به هم ریخته است. او به شدت کلافه است ولی به جای ماتم گرفتن و عبور طبیعی از این اتفاق دردناک، بهانه ایی می یابد تا تلنبار همه اذیت شدن ها و غمش را به صورت خشم بروز دهد. او باید یکی را پیدا کند تا انتقام بگیرد.

متاسفانه به مردان همه جای سیاره ما قبولانده شده است هر ابراز احساسی بد و شرمگینانه است. مرد نباید نشان دهد غمگین و تنها است. شوهر از عزاداری اجتناب می کند و وقتی در مطب دکتر با این سوال روبرو می شود که آیا برای تصادف و مرگ همسرش گریه کرده است؟ دیگر طاقت نمی آورد و در قدم اول همه اثاثیه مطب را می شکند.

او در همین مسیر تا نزدیکی های کشتن دیگران هم پیش می رود. فیلم « روز سفید سفید» تصویری شفاف از روح و روان یک مرد عرضه می کند که یاد گرفته است خودش را بروز ندهد.

Written By
More from Saide Kardar
آدم دنیای کنونی قرار نیست آرامش داشته باشد
انسان امروزی زندگی اش در مجموع بهتر شده. حتما واکسنی در بدنش...
Read More