حالت عشقورزی آمازونی

دقیقا معلوم نیست اصطلاح « آمازونی» توسط چه کسانی به کار گرفته شده است ولی یک حالت زناشویی است که به نظر می رسد زن نقش کنترل کننده اش بیشتر است که شوخ طبعانه اشاره ای است به « زنان آمازونی» …

نکته مهم این است که چون این وضعیت لذتبخش می تواند باعث صدمه بدنی بشود باید آرام صوت بگیرد. فرود آمدن زن بر روی مرد باید کند و آرام باشد و مرد هم بهتر است به زن کمک کند تا در حین سواری به زمین نیفتد. برای همین زوجی که می خواهند این حالت جنسی را تجربه کنند بهتر است اعتماد کامل به هم داشته باشند و همدیگر را به خوبی بفمند.

اگر موارد بالا رعایت شود تجربه جنسی جالب و جدیدی خواهد بود که می توانید به لیست کارهایی که در حین زناشویی می کنید بیفزایید.

Everything You Need to Know About the Amazon Sex Position

More from مرد روز
هفت کاریکاتور در باره آینده
مجله Futurism هر هفته یک کاریکاتور در باره آینده سیاره ما تهیه...
Read More