چرا بعضی‌ها قلب شان بیشتر می‌شکند

۱ بعضی از ما شدیداً از تنهایی می ترسیم. ما عجله داریم یکی را هر چه زودتر بیابیم. مدام می ترسیم که وقت و شانس مان را داریم از دست می دهیم.

۲- افراد مهربان برای ما جذاب نیستند چون بعضی از ما به خاطر کودکی پر از بی احترامی و بی توجهی، اصلا مهربانی را درک نمی کنیم. فکر می کنیم رفتار محبت آمیزشان واقعی و اصیل نیست و از آنها می گریزم.

۳- جسارت و توانایی نه گفتن به دیگران را پیدا نمی کنیم. ما یاد نمی گیریم از فردی که دارد ما را اذیت می کند فاصله بگیریم. مواظب خود بودن یک فن مهم در زندگی است که خیلی ها از آن برخوردار نیستند.

۴ -بچه گانه و غیرواقعی است که فکر کنیم فردی که می دانیم بد است و اذیت می کند تغییر خواهد کرد. صبوری می کنیم و تحمل، شاید طرف مقابل به ناگهان از این رو به آن رو شود و قدر ما را بداند و دیگر اذیت مان نکند.

۵ ما عادت داریم علائم ظاهری افرادی که برای ما جذاب هستند را ببینیم. متاسفانه جذابیت اولیه باعث می شود خصلت های آزار دهنده درونی دیگران را نبینیم. 

۶- خودمان را دوست نداریم و چون برای خودمان ارزش قائل نیستیم وقتی یک نفر به خاطر نیازهای خودش با احساسات ما بازی می کند متوجه نیت شان نمی شویم. حتی دلیل رفتن شان را هم به اشتباهات خودمان نسبت می دهیم.

Reasons We Choose Badly in Love
https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/6-reasons-we-choose-badly-in-love/

Image source
https://greatist.com/

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
در سایت های دوست یابی چه می گذرد
Online Dating Statistics Data تعداد مجردین امریکا 54 میلیون تعداد امریکایی هایی...
Read More