تلقی نادرست بزرگسالان از نیاز عاطفی

نیاز عاطفی برای کودکان ضروری و مفید است چون آنها هنوز فرق بین نیاز فیزیکی و نیاز عاطفی را نمی دانند. یک کودک به خاطر گرسنه یا تشنه بودن به راحتی گریه می کند. همان کودک به خاطر به دست نیاوردن یک اسباب بازی هم گریه خواهد کرد.

کودکان به خاطر کامل نبودن مغز و قدرت شعور شان، باید نیاز عاطفی شان جدی گرفته شود. اما یک اعتقاد عمومی غلط در بین بزرگسالان رواج دارد از اینکه آنها نیز همان مقدار که بدن شان نیاز طبیعی به غذا و پوشاک و امنیت دارد نیازهای عاطفی شان نیز حتما برآورده شود.

مشهورترین مضمون همه ترانه های بشر «I need you» یا من محتاج تو هستم شاید در حد بروز اشتیاق و علاقه به یک فرد دیگر جالب و حتی دوست داشتنی باشد اما همه ما عملاً شاهد هستیم که مضمون ترانه هایی که حکایت از «I hate you» می کنند نیز به اندازه ترانه اولی فراگیر و عمومی است.

هر انسانی که با همه قدرت و توانش در حال تلاش است  و فکر می کند محتاج به دست آوردن یک نفر دیگر است در حقیقت راه دیگری ندارد جز سواستفاده از فردی که به او نیاز قطعی دارد.

ما بزرگسالان عملاً بهتر است بین خواستن یک چیز و نیازمندی طبیعی تفکیک قائل شویم. ما بدون آب و غذا و استراحت زنده نمی مانیم با وجود این، معتقدیم انسان عاشق ممکن است نتواند بدون معشوق زندگی کند.

فرهنگ عمومی به این تلقی غلط میدان می دهد که اگر فردی را دوست داریم پس به او احتیاج داریم و اگر به وی نرسیم پریشان و افسرده می شویم و تنظیم امور زندگی مان از کنترل خارج می شود.

بشر به راحتی این واقعیت را نادیده می گیرد که نیاز عاطفی می تواند به طور مصنوعی و بر اثر افزایش احساسات، تبدیل به یک نیاز طبیعی شود. نیازی که برای به دست آوردنش خطر و ضرر هم توجیه می شود.

برای همین به نسبت همه ترانه هایی که یک نفر فریاد می زند « بدون تو می میرم» یک ترانه دیگر هم هر روز سروده می شود که « متنفرم از تو» یا «چرا با قلبم بازی کردی» و بقیه ترانه های سرخوردگی و سواستفاده و دلشکستگی…

یادمان باشد هر فرد بزرگسالی به هر دلیلی به یک فرد بزرگسال دیگر محتاج باشد حتماً برایش توجیه پذیر است که به کنترل و سواستفاده از فرد مورد نظر برسد.

 

ادامه دارد

The Curse of “Emotional Needs”

https://www.psychologytoday.com/us/blog/anger-in-the-age-entitlement/201907/the-curse-emotional-needs

“Rusty Handle And Broken Heart” by Jeremy Brooks is licensed under CC BY-NC 2.0 

More from ماهان طباطبایی
چگونه عذرخواهی کنیم
دکتر روانشناس  Harriet Lerner در کتابش « چرا معذرت نمی خواهی» می گوید اظهار...
Read More