چگونه با شکست روبرو می‌شوید

روبرو شدن با شکست 

برای مدتها وقتی در یک موقعیت غیر مترقبه قرار می گرفتم سریع و هیجانزده با آن روبرو می شدم. آنقدر احساسی و عاطفی با مشکل برخورد می کردم که عملا باعث دردسر بیشتر می شد. یادم می آید وقتی در یک محیط غریبه با افراد ناآشنا قرار می گرفتم هول می شدم و دست و پایم را گم می کردم.

ولی بعدها یاد گرفتم که همه افراد در محیطی با افراد ناآشنا، دست و پای شان را گم می کنند یا خجالت می کشند یا شرم نمی گذارد خودشان باشند. آن وقت متوجه شدم شکننده و نامتعادل بودن امری است عادی… از آن به بعد در هیچ جمعی و هیچ موقعیتی قرار نگرفتم که هیجان و عاطفه باعث از کار انداختن قدرت تصمیم گیری و تصمیماتم شود.

 عبور سریع از شکست

وقتی دانشگاهم را تمام کردم با خوشبینی و اعتماد کامل یک شرکت واردات و صادرات راه انداختم و براساس تقاضای بالا برای یک کالای خاص، از چین یک محموله نسبتا بزرگ وارد کردم. کالاها ولی وقتی به دستم رسید تب خریدش به شدت کم شده بود و تقریباً بدون هیچ سودی اولین تصمیم اقتصادی ام نادرست از آب درآمد.

اما برای فروش کامل محموله و جلوگیری از ضرر با شرکت های مشابه تماس گرفتم و خود این پیگیری و تجربه باعث شد یک شغل خوب در یکی از این شرکت ها به دست بیاورم و با همان شدت و حدت برای شان کار کنم و مفید باشم و نگذارم ضرر کنند.

 پیروزی کوچک بعد از شکست

من وقتی ۱۶ ساله بودم پدرم را از دست دادم. این اتفاق باعث شد به درس توجه نشان ندهم و کم مانده بود ترک تحصیل کنم. اما سرزنشها و توصیه های عمویم را جدی گرفتم و خیلی سریع توانستم به وضع تحصیلی ام سر و سامان دهم. این پیروزی کوچکِ بعد از مرگ پدرم، یادم داد از آن پس با هر مشکلی، عجولانه و عصبی برخورد نکنم و نگذرام مرا در خودغرق کند. راه حل، ایجاد یک پیروزی کوچک است تا دوباره برگردم به وضعیت معمولی…

 

How To Answer The Question ‘How Do You Handle Failure?’

Image Source

SteemKR

More from ماهان طباطبایی
لازم نیست همیشه واقعیت ها را بپذیریم
در دوران کودکی کارتون هایی می دیدیم که همیشه یکی از حیوانات موقع...
Read More