یافتن و نابود ساختن سلول سرطانی با شلیک لیزر

سلول های سرطانی که در جریان خون انسان در حال جابجایی و پخش هستند دشمن جدیدی پیدا کرده اند. محققین دانشگاه آرکانزاس امریکا دستگاهی درست کرده اند که می توانند با شلیک لیزر بر روی رگ های خونی، هم سلول های سرطانی را پیدا کنند و هم آنها را از بین ببرند.

آزمایش کلینیکی بر روی انسان نشان داده است که این دستگاه لیزری توانسته است سلول های سرطانی ۲۷ نفر از ۲۸ مریض را شناسایی و نابود کند.

ارزشمندترین دستاورد لیزر ضدسرطان این است که برعکس شیمی درمانی و پرتو درمانی، هیچ ضرری برای  بدن بیمار ندارد.

دکتر Vladimir Zharov مدیر این تحقیق علمی در دانشگاه آرکانزاس می گوید لیزر ضدسرطان بیش از هر چیز از گسترش و پخش سرطان از یک ناحیه به سایر نقاط بدن جلوگیری می کند. پخش سلول سرطان از دلایل اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان است.

نور لیزر در درون رگ های خون باعث انتقال نوعی حرارت می شود. سلول های سرطانی پخش شده در درون خون، با این حرارت، بیشتر از سایر سلول ها، داغ و بر حجم شان افزوده می شود. در این مرحله، سلول های منبسط شده سرطانی توسط یک رادیولوژی ظریف، شناسایی شده و بعد در همان لحظه عین یک بازی ویدئویی با شلیک لیزر نابود می شوند.

دانشمندان دانشگاه میشیگان امریکا در سال گذشته پمپ کوچکی ساختند  که قابل نصب بر روی بازو بود. این پمپ کارش کشیدن خون و یافتن و فیلتر کردن سلول های سرطانی است. این دستگاه بر روی سگ و با کندی زیاد ( فیلتر کردن یک قاشق خون در مدت ۳ ساعت) نتیجه داده است. اما این دستگاه لیزری قادر است در هر ساعت یک لیتر خون انسان را با دقت تمام برای یافتن سلول سرطانی مورد کاوش قرار دهد.

 

Laser Destroys Cancer Cells Circulating in the Blood
The first study of a new treatment in humans demonstrates a noninvasive, harmless cancer killer
By Emily Waltz
https://spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/diagnostics/laser-destroys-cancer-cells-circulating-in-the-blood?fbclid=IwAR1w2MBVuty8bhKCMTfMkyiTcUqEFuCczPWKtM8O3HFU8HeE-BOon5D4Q9A
Photo: E.I. Galanzha

More from مرد روز
خوشتیپ‌ها در مسکو
https://static2.90tv.ir/551552cb/Gozaresh-RT_90tv.ir.mp4
Read More