دارند کشور را تا دینار آخر خرج می‌کنند

این حکومت مادالعمر شده دارد ایران را عملا سکه یک پول می سازد. آنها برای بقای نظام خود، به هر ذلتی تن خواهند داد.

حکومت اسلامی ایران به خاطر پایگاه های متعدد قدرت برای تصمیم گیری ، حتی نمی تواند مسائل ساده و بدیهی را با دنیا هماهنگی کند چه برسد مخاطرات تحریم و خطر وحشتناک تهدید و مداخله نظامی …

آنها مدتها است فقط به بلوف زدن در سیاست خارجی پناه آورده اند چون متاسفانه هیچ عامل مشخص و قابل اعتمادی برای تکیه دادن جز فروش نفت و چاپ اسکناس بی حساب و کتاب، ندارد.

نه با همسایگان شان خوب هستند نه قادر به مهار مرض های اقتصادی ثابت سرمایه داری نظیر رکود و تورم … چون فقط به یک نوع سرمایه داری بی در و پیکر دلالی و رانت و فساد میدان داده اند.

تبیین درستی هم از زندگی معاصر شهروندان کشور ندارند و همه راه های اعتماد و آشتی با اکثریت کشور را مسدود کرده اند.

حتی حالا نیز وسط یک میدان محاصره شده توسط خبیث های نظیر ترامپ، فقط به تهدید و بلوفِ کاملا بی اعتبار شده پناه می برند. هر روز از یک طرف ساز کوک نشده ایی می نوازند.

هفته قبل از بستن تنگه هرمز گفتند وقتی که می دانند نمی توانند دست به این خودکشی بزنند. دیروز گفتند برجام را رعایت نمی کنیم، امروز می گویند ۶۰ روز به اروپا وقت می دهیم قبل از شکستن عهد برجام …

استعفای دسته جمعی این مدیریت ناکارآمد و متوهمِ متشکل از فامیل چند هزار نفره، قدم اول برای شروع آسایش و جلوگیری از هرج و مرج و جنگ و همه بلایای اجتماعی است.

کشور ما احتیاج به حداقل ۲ سال آزادی کامل مطبوعات دارد.

کشور ما حتما نیازمند آزادی احزاب است تا نماینده همه قشرها و طبقات به مجالس و مراکز قدرت و تصمیم گیری راه یابند تا منافع اکثریت مردم ایران تامین شود.

ایران عزیز ما نیاز حتمی به یک رفراندوم کاملا آزاد و مشخص برای تعیین نوع حکومت دارد.

More from ونداد زمانی
چرا در حیوانات، مذکرها زیباترند؟
هر خصوصیت زیبایی که نرها نشان می دهند مثل صدای رساتر یا...
Read More