شکوفه‌های تورونتو

 Photos by Saide Kardar

بالاخره شکوفه های زیبای تورونتو ترسان و لرزان  دارند شهر را به تسلط رنگ های شان در می آورند.

 

Photos by Saide Kardar  via Samsung phone (8)

Written By
More from Saide Kardar

فیلم جدید سینماگران ادیب امریکا، برادران کوهن

ظرف ۳۴ سال گذشته برادران کوهن بیش از ۳۰ فیلم به گنجینه...
بیشتر بخوان