شکوفه‌های تورونتو

 Photos by Saide Kardar

بالاخره شکوفه های زیبای تورونتو ترسان و لرزان  دارند شهر را به تسلط رنگ های شان در می آورند.

 

Photos by Saide Kardar  via Samsung phone (8)

Written By
More from Saide Kardar
گیاه مخدری که لحظه مرگ را بازسازی می کند
تحقیقی در فصلنامه « پیشگامان روانشناسی» منتشر شده است که نشان می...
Read More