شکوفه‌های تورونتو

 Photos by Saide Kardar

بالاخره شکوفه های زیبای تورونتو ترسان و لرزان  دارند شهر را به تسلط رنگ های شان در می آورند.

 

Photos by Saide Kardar  via Samsung phone (8)

Written By
More from Saide Kardar
فیلم تخیلی علمی Arrival
فیلم  Arrival را با این پیشداوری می دیدم که دوباره باید شاهد...
Read More