شکوفه‌های تورونتو

 Photos by Saide Kardar

بالاخره شکوفه های زیبای تورونتو ترسان و لرزان  دارند شهر را به تسلط رنگ های شان در می آورند.

 

Photos by Saide Kardar  via Samsung phone (8)

Written By
More from Saide Kardar

فیلم «رگ خواب» و داستان کلیشهِ زن معصوم، مرد فاسد

حدود ۷۰ سال پیش یک نوع از قصه سرگرم کننده در غرب...
بیشتر بخوان