انسانها ۹۹.۹ درصد ژن‌شان مشترک است

دانشگاه استانفورد ضمن بررسی اطلاعات دی ان ای بیش از هزار انسان از ۵۲ منطقه جمعیتی زمین، به این نتیجه قطعی دست یافت که همه انسان های سیاره ما از مغولستان تا افریقا تا اروپای شمالی و خاورمیانه، از نظر ژنتیک بسیار شبیه به هم هستند.

شباهت ژنتیک فقط محدود به انسانها نیست. ما  با سگ ۹۴ درصد و با گربه ها ۹۰ درصد ژن مشترک داریم. ما همین شباهت را در حد ۶۰ درصد  با پشه داریم. دلیلش هم این است که ژن های موجود در همه موجودات زنده تقریبا کارهای مشابه انجام می دهند. درست مثل شباهت یک خانه با یک قصر با داشتن مشخصات مشابه نظیر در اصلی، پله ها، آشپزخانه، اتاق خواب و دستشویی است…..

یک دهم درصد تفاوت بین انسانها نیز به خاطر تاثیرات ۵ نوع آب و هوا و جغرافیای مختلف در سیاره ما می باشد. تحقیق علمی فوق که در فصلنامه «علم » منتشر شده است امیدوار است با اطلاعات جمع آوری شده بتواند مسیر مهاجرت های بشری را مشخصتر از قبل توضیح دهد.

 

DNA survey finds all humans are 99.9pc the same

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/1416706/DNA-survey-finds-all-humans-are-99.9pc-the-same.html

When It Comes To Genes, We’re All (Much!) More Alike Than Different

https://curiosity.com/topics/when-it-comes-to-genes-were-all-much-more-alike-than-different-curiosity/

More from مرد روز
تله نگران کننده « اگه نشه چی»
به فکر آینده بودن و توجه به چیزهایی که ممکن است اتفاق...
Read More