زندگی شلوغ ژاپنی و مردان مجهز به پستان مصنوعی

یک شرکت ژاپنی وسیله ای اختراع کرده است که به پدران فرصت می دهد به فرزندشان شیر بدهند. پستان های مصنوعی ساخته شده توسط کمپانی ژاپنی هم گرم می شوند هم به لرزه در می آیند.

شیر در یکی از پستانهای مصنوعی جاسازی می شود و پستان دوم محل نوشیدن شیر است. نوزاد در این حالت در آغوش پدر است و در بین بازوانش بعد از خوردن غذا می تواند به خواب رود.

 

The Dentsu Group to Participate at SXSW 2019

http://www.dentsu.com/news/release/2019/0307-009770.html

Written By
More from کیانا
اجازه نداری هیچ لحظهِ خوب بدون من داشته باشی
سلام خانم سنگ صبور می خواهم در باره همسرم حرف بزنم که ...
Read More