پستان مصنوعی برای پدران شیرده

زندگی زوج هایی ژاپنی که به تازگی صاحب فرزند شده اند از خیلی از کشورها سخت تر است و والدین در معرض استرس و شلوغی جامعه هستند و برای همین نوزادان ژاپنی از بقیه دنیا کمتر می خوابند.

به همین خاطر یک شرکت ژاپنی وسیله ای اختراع کرده است که به والدین فرصت می دهد به طور مشترک، وقتِ غذا خوردن نوزاد را بین خودشان  تقسیم کنند.

پستان های مصنوعی ساخته شده توسط کمپانی ژاپنی هم گرم می شوند هم به لرزه در می آیند.  پدران می توانند این وسیله شیردهی را به خودشان بیاویزند تا تجربه شیرخوری نوزاد با پدر بیشتر شود . تغییری که باعث آرامش و فرصت  استراحت بیشتر مادران می شود.

شیر مورد مصرف نوزاد در  یکی از پستانها جاسازی می شود و پستان دوم محل نوشیدن شیر است. نوزاد در این حالت در آغوش پدر است و در بین بازوانش بعد از خوردن غذا می تواند به خواب رود.

 

The Dentsu Group to Participate at SXSW 2019

http://www.dentsu.com/news/release/2019/0307-009770.html

Written By
More from کیانا

پستان مصنوعی برای پدران شیرده

زندگی زوج هایی ژاپنی که به تازگی صاحب فرزند شده اند از...
بیشتر بخوان