زندگی شلوغ ژاپنی و مردان مجهز به پستان مصنوعی

یک شرکت ژاپنی وسیله ای اختراع کرده است که به پدران فرصت می دهد به فرزندشان شیر بدهند. پستان های مصنوعی ساخته شده توسط کمپانی ژاپنی هم گرم می شوند هم به لرزه در می آیند.

شیر در یکی از پستانهای مصنوعی جاسازی می شود و پستان دوم محل نوشیدن شیر است. نوزاد در این حالت در آغوش پدر است و در بین بازوانش بعد از خوردن غذا می تواند به خواب رود.

 

The Dentsu Group to Participate at SXSW 2019

http://www.dentsu.com/news/release/2019/0307-009770.html

Written By
More from کیانا

چرا بعضی ها از سکس می ترسند

سنگ صبور خان یا خانم آبتین هستم. امسال وارد 18 سالگی ام...
بیشتر بخوان