یوگا با بوسه

 

More from مرد روز

کاریکاتور روز – بشر عجب موجود مخوفی است

انگار کاریکاتوریست ها هیچ امیدی به بشریت ندارند.    
بیشتر بخوان