ایلان ماسک و رویای در حال وقوع ساختن شهری در مریخ

چندین محقق و نظریه پرداز علمی براساس پیشرفت های سریع موشک های اسپیس ایکس دارند به برپایی شهری در مریخ توسط ایلان ماسک توجه جدی می کنند.

هزینه حمل یک تن مواد از زمین به  درون فضا بیش از هزار و پانصد میلیون دلار بود. اما تکنولوژی موشک اسپیس ایکس این رقم را به ۱۰ میلیون دلار برای هر تن رساندد.

با هزینه کنونی، محققین تخمین زده اند ایلان ماسک با همکاری ناسا می تواند تا حدود ۱۰ سال دیگر شهرک کاملی را در مریخ ایجاد کند.

سفینه استارشیپ شرکت موشک سازی ایلان ماسک عملا قادر است با هر پرواز ۱۰۰ تن مواد را تا مریخ حمل کند. این سفینه یکبار مصرف نیست و می تواند مدام از راکت های جدید استفاده کند.

بخش اصلی مواد سوختی موشک های استارشیپ از گاز متان است و تکنولوژی فراهم کردن راکت موشک در مریخ برای سفر برگشت هم میسر است. سفر برگشتی که می تواند صد تن از موا د موجود و مفید مریخ را به زمین بیاورد.

در طی ۳۰ سال گذشته ناسا مدام دستاوردهایش در زمینه م فضانوردی کمتر شد. اما انگیزه سودرسانی شرکت های خصوصی توانستند سریعتر به جهش تکنولوژی برسند.

این انگیزه سودبخشی مفید را آخرین بار در ساخت واکسن کرونا در ظرف حدود یک سال شاهد بودیم. تکنولوژی اینترنت و تلفن های دستی نیز مورد دیگری از جهش تکنولوزی در بخش خصوصی است.

سرمایه داری حتما برای سود مداومش، قدم های اساسی و سریع برای رفع فقر، راه اندازی ساختار حمل و نقل، بهداشت و آموزش بشر بر می دارد اتفاقی که در درازمدت باعث افزایش بهروزی عمومی می شود.

NASA and SpaceX are establishing the first Martian city by 2030

Image source
An optimistic render of an early Starbase Alpha by SpaceX

More from مرد روز
مردان علائم افسردگی را پنهان می کنند
افسردگی می تواند تمایل به لذت های زندگی را از بین ببرد...
Read More