عشقبازی در اشعار ماندانا – شنا

شنا

همه چیز آبی بود

آن روز عزیز

آسمان، دریا، تن پوش تو نیز

من رسیدم بتو

گردنآویز تو کردم همه را

و تو رفتی بشنا

و به دنبال تو منهم

به شنا در تو و

مهتاب و شیار

 

Written By
More from ماندانا
عشقبازی در اشعار ماندانا – دَم به دَم با تو
دَم به دَم با تو سینه بر سینه خزیدیم و خزیدیم  بهم و من٬ دشت گلناف ترا تا به چمن پیمودم * زیر آن آبفشان دیدی چه حریص بر تماشای تو بودم … *...
Read More