عشقبازی در اشعار ماندانا – شنا

شنا

همه چیز آبی بود

آن روز عزیز

آسمان، دریا، تن پوش تو نیز

من رسیدم بتو

گردنآویز تو کردم همه را

و تو رفتی بشنا

و به دنبال تو منهم

به شنا در تو و

مهتاب و شیار

 

Written By
More from ماندانا

عشقبازی در اشعار ماندانا – شنا

شنا همه چیز آبی بود آن روز عزیز آسمان، دریا، تن پوش تو نیز من رسیدم بتو گردنآویز تو کردم همه را و تو رفتی بشنا و به دنبال تو منهم به شنا در تو و مهتاب و شیار  
بیشتر بخوان