یوگا و بدن زیبای زنان

یکی از عکاسان مطرح امریکا « ریک کاروسا» تصاویری از زنان ارائه می دهد که هم اروتیک هستند و نشان دهنده حس غرور و زیبایی را در بدن لخت زنان باشند

More from مرد روز
تصاویر ناسا از تصادف دو کهکشان با هم
ESA Hubble & NASAدو کهکشان که ۲۳۰ میلیون سال نوری با ما...
Read More