نقاشی روز – احمد امین‌نظر

More from مرد روز

از عکاسی بدن لخت مردان تا پرتره مردان معروف – Herb Ritts

حدود۵۰ سال پیش Herb Ritts با پرتره دوستش که بعدها ستاره هالیوود...
بیشتر بخوان