زیباترین زن سال ۲۰۱۸

زیباترین زن در سال ۲۰۱۸ از دید مجله مردانه ماکسیم، مدل معروف Kate Upton شناخته شده است. این مدل ۲۷ ساله از نظر خیلی ها شباهت بی نظیری به مریلین مانرو دارد.

KATE UPTON TOPS THE 2018 MAXIM HOT 100

https://www.maxim.com/women/kate-upton-hot-100-2018-6

(Photos: Gilles Bensimon/Maxim)

More from مرد روز
تصور دانشمندان قدیم از اسپرم و تولیدمثل
اولین نظریه در باره نحوه تولیدمثل انسانها توسط فیثاغورث مطرح شد. تئوری«...
Read More