عشقبازی در اشعار ماندانا – دَم به دَم با تو

دَم به دَم با تو

سینه بر سینه

خزیدیم و خزیدیم  بهم

و من٬

دشت گلناف ترا

تا به چمن پیمودم

*

زیر آن آبفشان

دیدی

چه حریص

بر تماشای تو بودم …

*

جاودانی نه

دَم به دم با تو بلی

Written By
More from ماندانا
عشقبازی در اشعار ماندانا – یادت هست؟
یادت هست؟ سینه سایان بهم آمد تن مان یادت هست؟ پای در پای گره خورده و پیچیده بهم یادت هست؟ تن مان با تن مان در تن مان یادت هست؟ همگرائی دو مهتاب...
Read More