عشقبازی در اشعار ماندانا – دَم به دَم با تو

دَم به دَم با تو

سینه بر سینه

خزیدیم و خزیدیم  بهم

و من٬

دشت گلناف ترا

تا به چمن پیمودم

*

زیر آن آبفشان

دیدی

چه حریص

بر تماشای تو بودم …

*

جاودانی نه

دَم به دم با تو بلی

Written By
More from ماندانا

عشقبازی در اشعار ماندانا – دَم به دَم با تو

دَم به دَم با تو سینه بر سینه خزیدیم و خزیدیم  بهم و من٬ دشت گلناف ترا تا به چمن پیمودم * زیر آن آبفشان دیدی چه حریص بر تماشای تو بودم ... *...
بیشتر بخوان