عشقبازی در اشعار ماندانا – دَم به دَم با تو

دَم به دَم با تو

سینه بر سینه

خزیدیم و خزیدیم  بهم

و من٬

دشت گلناف ترا

تا به چمن پیمودم

*

زیر آن آبفشان

دیدی

چه حریص

بر تماشای تو بودم …

*

جاودانی نه

دَم به دم با تو بلی

Written By
More from ماندانا
عشقبازی در اشعار ماندانا – شنا
شنا همه چیز آبی بود آن روز عزیز آسمان، دریا، تن پوش تو نیز من رسیدم بتو گردنآویز تو کردم همه را و تو رفتی بشنا و به دنبال تو منهم به شنا در تو و مهتاب و شیار  
Read More