درنگ و تمرکز با نه گفتن میسر است

درنگ در باره یک موضوع یا کار مشخص، باعث افزایش آرامش، نتیجه بهتر و هشیاری بیشتر می شود. اما اکثر ما قادر نیستیم از توانایی ها و فرصت های مان از طریق متمرکز شدن، استفاده کنیم چون مدام به هزاران دلیل حواس مان پرت می شود.

خیلی از ما شاید خوش شانس باشیم و بتوانیم همزمان به چندین کار و فکر بیندیشیم اما به هر حال سهمی که هر انسان برای انتخاب بهتر و صحیح تر دارد محدود است.

دقت و تمرکز هر انسان، مدام در محاصره انواع  خواسته ها و نیازها و توجهات پراکنده است. درنگ کامل یک ذهن، یک قابلیت محدود و پرارزش است. برای همین بهتر است نگذاریم به سادگی از کنترل ما رها شود. ما بهتر است از این توانایی ارزشمند محافظت کنیم.

استفاده از راهنمایی های فلسفه ذن برای افزایش تمرکز یا یادگیری شیوه های منطقی فکر کردن می توانند ما را در برابر هجوم انبوه جذابیت هایی که در برابر ذهن ما قد می کشند محافظت کنند.

اما ساده ترین و موثرترین وسیله برای حفظ دقت و تمرکز در کار و زندگی، پرهیز از همه چیزهایی است که اساسی نیستند و مدام بر سر راه ما سبز می شوند.

بشر به طور خودکار دوست دارد به هر تمنا و خواسته ای بله بگوید و حدس بزند که همراه کار اصلی و هدف اصلی یا پروژه اصلی و حتی عشق اصلی، می شود توجه اش را به اینجا و آنجا هم سوق داد. ما همیشه فکر می کنیم جا برای زیاده خواهی مان داریم.

اما هر چه بیشتر اطراف مان را شلوغ کنیم به استرس بیشتر و کیفیت کمتر برای هر آنچه که داریم می رسیم.

یاد بگیریم از نه گفتن نترسیم. روی برگرداندن از همه تلنگرهای همیشه جذابی که مدام ما را از درنگ و تمرکز دور می کند در حقیقت ایجاد کننده شیوه ای از زندگی است که طراح اصلی اش خودمان هستیم.

درنگ و تمرکز باعث می شود انسان نجیب تر و محترم تری باشیم. هم برای خودمان، هم برای دیگران.

 

 

https://cmhb.de/focus

جمله معروف Focus Is About Saying No متعلق به استیو جابز است

Image source
FP Advance

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
تعریف جدید از عشق
باربارا فردریکسون نویسنده کتاب « راهنمای عشق»، می گوید از نظر علمی...
Read More