عکاس آدم‌های عجیب دایان آرباس

عکاسی در خیابان حدود۶۰ سال پیش زیاد آسان نبود. دوربین ها از فیلم هایی برخوردار بودند که زیاد به نور حساس نبودند. سرعت تهیه عکس از یک عابر پیاده ساده نبود. آدمها با عکس گرفتن، زیاد آشنا نبودند و حتی از حقوق خود برای جلوگیری از به تصویر کشیدن هم آگاه نبودند.

عکاس آمریکایی دیان آرباس بعد از یک دوره کار در مجلات و گرفتن عکس های تبلیغی، دست از همه فعالیتش کشید و با یک دوربین به درون خیابانها و پارک های نیویورک و سایر شهرهای آمریکا رفت. چشم و نگاه این عکاس که از افسردگی شدید رنج می برد به سمت آدم های غیرعادی که اختلالات روانی داشتند یا مردان و زنان روسپی و یا بازیگران سیرکها جلب شد. او بخشی از آمریکا که قرار نبود دیده شود را به نمایش گذاشت.

 

More from مرد روز
۶ باکره معبد آتش در رم باستان
شهر رم در دوران امپراطوری بزرگی که اطرافش ایجاد شده بود آتشکده...
Read More