پهلوی سوم یکی از شانس‌های ممکن برای نجات ایران از تباهی است

پهلوی سوم بارها گفته است می خواهم کمکی برای عبور از این مدیریت فاسد و نالایق اسلامی باشم. بعد از آن مجلس موسسان بگذارید، انتخابات و رفراندوم تدارک ببینید تا نحوه حکومتی که می خواهید با رای خودتان تعیین شود.

ما یک کشور با تجربیات طولانی شاهنشاهی هستیم. ما ایرانیان حتی اسلام را به پادشاهی شیعه و سلطنت موروثی از پدر به پسر تبدیل کردیم.

تجربه دوران پهلوی اسفبار نبود. بسیاری از زیربناها را پدر و پدربزرگ راه انداختند. تنها بخش جامانده و نادیده گرفته شده تحول سیاسی مردم از طریق ایجاد آزادی احزاب و رسانه ها بود که از آن غافل ماندند. حتماً ترسها و نظراتی داشتند که در دوره خودشان به نظر مهم می رسید. در دوران آنها، زور و کنترل بر مردم، یکی از راه های عمومی در مملکت داری بود. حتماً هم اشتباهات فراوانی مرتکب شده بودند.

پهلوی سوم ولی می تواند شروع مجددی باشد با تضمین دموکراسی و آزادی احزاب که نماینده منافع اقشار مختلف هستند. موقعیتی که با تضمین آزادی رسانه ها می تواند میسر شود. این تضمین می تواند واقعی و ریشه دار باشد چون دنیای کنونی رسم مملکت داری آرام و مسئولیت پذیر مشروطه سلطنتی هم دارد.

ملت ما یک دوره خفقان قرون وسطایی حکومت اسلامی را با همه نیرنگ ها و دورویی هایش تجربه کرده است و با تمام وجود می داند اگر آزادی نباشد نمایندگان سیاسی حتما از قدرت به نفع خودشان سواستفاده خواهند کرد.

هیچ چیز مخرب تر و وحشتناک تر از این حکومت قرون وسطایی مذهبی نیست. کشور ما ۴۰ سال توسط دیوانه های متوهم اداره شد. ۴۰ سال حزبی فرصت نداشت کادر درست کند یا رهبران جوان صیقل دهد. هر که هم کمی هشیاری و جسارت نشان داد، زدند و کشتند و فراری دادند و حبس کردند و حصر …

اپوزوسیون در زندگی واقعی قرار نیست گالری بهترین های قابل خرید باشد.

یا باید چشم به بیگانگانی نظیر ترامپ شارلاتان بدوزیم که تنها نیتش منفعت خودش و اگر بتواند کشورش است یا اروپایی های رذل که منتظرند حکومت اسلامی یک اشتباه دیگر بکند تا قوانین تحقیر کننده دیگری برای میهن ما وضع کنند.

یا دست گدایی و وابستگی به سمت روسیه ببریم که این روزها شاهدش هستیم.

یا به هر آنچه که خودمان و تجربه زیستی و تاریخی مان داریم با همه ظن و گمان و ترس ممکن، تکیه کنیم و مواظب باشیم از بهترین وجوه آنها استفاده ببریم.

تنها راه برای داشتن هر حکومتی معقول و تقریباً مناسب، ماندن شهروندان در عرصه تصمیم گیری ها است تا نگذاریم حقوق انسانی مان نادیده گرفته شود.

پهلوی سوم یکی از شانس‌های ممکن برای نجات ایران از تباهی است.

More from ونداد زمانی

آینده ایی ترسناک در داستانی جذاب برای نوجوانان

همه ما در باره مدینه فاضله و آرزوهای اتوپیایی آینده شنیده ایم....
بیشتر بخوان