تشابه هیاهوی میمون‌ها و شیوه گفتگوی انسانها

جدیدترین تحقیقات زبانشناسان نشان داده است نحوه سر و صدای ایجاد شده توسط میمونها وقتی که تلاش می کنند به هم اطلاعاتی را رد و بدل کنند از نظر شکل و جزئیات ساختمان زبان، مشابه قوانینی است که در حرف زدن انسان ها وجود دارد.

در رشته زبانشناسی، بخشی وجود دارد که اسم ساده آن « ریاضیات در زبان» است. این گروه متخصص در علم زبانشناسی به دنبال یافتن علائم تکراری ریاضی گونه در نحوه جمله بندی و ساختمان کلمات و فرمول استفاده شان در جمله هستند. برای مثال:

قانون Zipf می گوید:
کلمات کوچک در هر زبان، بیشتر از کلمات دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

قانون Menzerath می گوید:
هرچه کلمات بزرگتر و تشکیل شده از حروف بیشتر باشند تعداد سیلاب شان یا چند بخش بودن شان، کمتر است.

در یکی از آخرین تحقیقات، برای مدتی سر و صدا و هیاهوی ۵۸ میمون که در حال بازی بودند ضبط شده است. متخصصین با بررسی دقیق صداهای ایجاد شده، متوجه شده اند که جیغ و داد میمون ها نیز از دو فرمولی که در ساختمان گویش بشر قرار دارد تبعیت می کنند.

یکی از محققین در مصاحبه با مجله دانشمند جدید گفته است:« بدون شک اشارات صوتی میمون ها، تفاوت اساسی با زبان و گویش بشر دارد ولی بنیان های این دو سیستم از فرمول های ریاضی مشابهی تبعیت می کنند»

 

Chimp gestures and human language are underpinned by same mathematical principles

https://bigthink.com/surprising-science/chimp-gestures-human-language

Chimp sign language and human communication follow the same rules

https://www.newscientist.com/article/2193730-chimp-sign-language-and-human-communication-follow-the-same-rules/

More from ماهان طباطبایی
آیا می توانیم شخصیت مان را تغییر دهیم
این سئوال قدیمی نه تنها توسط مذاهب و باورهای مختلف جواب داده شده...
Read More