تشابه هیاهوی میمون‌ها و شیوه گفتگوی انسانها

جدیدترین تحقیقات زبانشناسان نشان داده است نحوه سر و صدای ایجاد شده توسط میمونها وقتی که تلاش می کنند به هم اطلاعاتی را رد و بدل کنند از نظر شکل و جزئیات ساختمان زبان، مشابه قوانینی است که در حرف زدن انسان ها وجود دارد.

در رشته زبانشناسی، بخشی وجود دارد که اسم ساده آن « ریاضیات در زبان» است. این گروه متخصص در علم زبانشناسی به دنبال یافتن علائم تکراری ریاضی گونه در نحوه جمله بندی و ساختمان کلمات و فرمول استفاده شان در جمله هستند. برای مثال:

قانون Zipf می گوید:
کلمات کوچک در هر زبان، بیشتر از کلمات دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

قانون Menzerath می گوید:
هرچه کلمات بزرگتر و تشکیل شده از حروف بیشتر باشند تعداد سیلاب شان یا چند بخش بودن شان، کمتر است.

در یکی از آخرین تحقیقات، برای مدتی سر و صدا و هیاهوی ۵۸ میمون که در حال بازی بودند ضبط شده است. متخصصین با بررسی دقیق صداهای ایجاد شده، متوجه شده اند که جیغ و داد میمون ها نیز از دو فرمولی که در ساختمان گویش بشر قرار دارد تبعیت می کنند.

یکی از محققین در مصاحبه با مجله دانشمند جدید گفته است:« بدون شک اشارات صوتی میمون ها، تفاوت اساسی با زبان و گویش بشر دارد ولی بنیان های این دو سیستم از فرمول های ریاضی مشابهی تبعیت می کنند»

 

Chimp gestures and human language are underpinned by same mathematical principles

https://bigthink.com/surprising-science/chimp-gestures-human-language

Chimp sign language and human communication follow the same rules

https://www.newscientist.com/article/2193730-chimp-sign-language-and-human-communication-follow-the-same-rules/

More from ماهان طباطبایی
وقتی همه ما را طرد می کنند مغز به کمک ما می آید
همه ما از دوران کودکی تا کنون، در لحظلات ناخوشایندی قرار گرفتیم...
Read More