ادعاهای پریشان و بدبین یک مرد

این عین نوشته یک مرد ایرانی است که نظراتی در باره دختر ایرانی دارد. خودتان قضاوت کنید:

پسری هستم بیست و هشت ساله، کارشناس پرواز در شرکتی هواپیمایی. مستقل از خانواده با وسیله ای نقلیه جهت جابجایی. خیلی مهربان و خونگرم هستم. هر بار پس از مصاحبت با دخترها دستگیرم شده که فردی جذاب براشون هستم.

اما! به طریقی دخترها رابطه شون را با من قطع می‌کنند! خیلی یک طرفه و یا بی بهانه! چرا؟ اینکه فکر می کنند من دروغ می گم و حداقال دوجین دوست دختر دارم؟ یا چون فکر می کنند تنها هستم و بی عرضه؟ چرا دخترها عاشق آدم های یه لا قبا می شوند که چندتا دوست دختر دارند؟ دیدم که می گم! چرا از رابطه احساسی دور می شوند؟

نا گفته نماند اصلاً آدم تعصبی نیستم ولی کمی بیشتر پیگیر حال طرف بودم چون احساس می کنم وقتی من به فکر اونم اون هم به فکر منه و این رو شمه آبانی من و حس ششم من بهم می گه.

بگذریم. گاهی اهمال کاری می کنم و پیگیر طرف نمی شم اما به عینه دیدم که بعد از کات کردن طرف باز هم زیر چشمی من رو زیر نظر گرفته. چرا؟ دخترها از رابطه چی می خوان و چرا رابطه ها به یک هفته نمی کشه کات می کنن؟

سیامک عزیز

واقعاً بعد از خواندن چندین باره نامه ات، هنوز متوجه نشده ام مشکل تو با دختران چیست؟ چرا مثل یک مرد اصیل و نجیب با صداقت و صمیمیت
تمام  توجه ات را معطوف یکی شان نمی کنی؟

چرا این همه پیش فرض و احساسات از پیش تعیین شده نسبت به دخترانی که به محوطه زندگی ات نزدیک می شوند  به خرج می دهی.

شاید این تو و سلیقه و انتخاب تو است که به نوع خاصی از دختران علاقه نشان می دهی و بعد به سرانجامی که می گویی منتهی می شود.

با دقت برخواسته از تربیت و شعورت، به دختری علاقه نشان بده که به مرام تو نزدیک باشد. مهمتر از همه اینکه مسئول انتخاب و سلیقه ات باش. اگر اشتباه کردی با بدبینی و حکم کلی دادن به بقیه دخترها نزدیک نشو. ..

سیامک عزیز از همان شروع، صریح و مشخص بگو یا نشان بده که هدفت از ایجاد آشنایی چیست. قرار نیست راز رفتار زنها را کشف کنی یا فکر کنی که همه شان مثل هم هستند. ببین چه خصلت و رفتاری برای تو مهم است و دنبال آن در یک دختر باش…

 

 

Image Source

https://www.pexels.com/@wesner-rodrigues-963151/

Written By
More from بهمن

آتش بدون دود نمی شود جوان بدون گناه

سلام. من دانشجوی کارشناسی ارشد هستم. ۲۴ سال سن دارم و دارای...
بیشتر بخوان