ادعاهای یک مرد بدبین نسبت به دختران

پسری هستم بیست و هشت ساله، کارشناس پرواز در شرکتی هواپیمایی. مستقل از خانواده. خیلی مهربان و خونگرم هستم. هر بار پس از مصاحبت با دخترها دستگیرم شده که فردی جذاب براشون هستم.

اما! به طریقی دخترها رابطه شون را با من قطع می‌کنند! خیلی یک طرفه و یا بی بهانه! چرا؟ شاید فکر می کنند من دروغ می گم و حداقل دوجین دوست دختر دارم؟ یا چون فکر می کنند تنها هستم و بی عرضه؟ چرا دخترها عاشق آدم های یه لا قبا می شوند که چندتا دوست دختر دارند؟ دیدم که می گم!

نا گفته نماند اصلاً آدم تعصبی نیستم ولی کمی بیشتر پیگیر حال طرف بودم چون احساس می کنم وقتی من به فکر اونم اون هم به فکر منه و این رو شم آبانی و حس ششم من بهم می گه.

بگذریم. گاهی اهمال کاری می کنم و پیگیر طرف نمی شم اما به عینه دیدم که بعد از کات کردن طرف باز هم زیر چشمی من رو زیر نظر گرفته. چرا؟ دخترها از رابطه چی می خوان و چرا رابطه ها به یک هفته نمی کشه کات می کنن؟

 

سیامک عزیز

واقعاً بعد از خواندن چندین باره نامه ات، هنوز متوجه نشده ام مشکل تو با دختران چیست؟ چرا این همه پیش فرض داری نسبت به دخترانی که به محوطه زندگی ات نزدیک می شوند.

شاید مشکل سلیقه و انتخاب تو است. شاید به نوع خاصی از دختران علاقه نشان می دهی و بعد به سرانجامی که می گویی منتهی می شود. شاید یکی دو بار فقط بدشانسی آوردی و دختر مورد علاقه ات آدم خوبی نبود.

بعضی ها برخلاف ادعای تو می گویند که دختران ایرانی از یک لا قباها فرار می کنند و عاشق پول و ماشین طرف هستند. لطفا به شایعات تکیه نکن. بدبینی و حکم کلی دادن به دخترها و حتی پسرها درست نیست. چون دخترها این افکار و احساسات منفی را متوجه می شوند و برای همین بلافاصله دوری می کنند.

با دقت بیشتر، به دختری علاقه نشان بده که به مرام تو نزدیک باشد. مهمتر از همه اینکه مسئول انتخاب و سلیقه ات باش.

سیامک عزیز از همان شروع آشنایی، صریح و مشخص نشان بده که هدفت از ایجاد آشنایی چیست. قرار نیست راز رفتار زنها را کشف کنی یا فکر کنی که همه شان مثل هم هستند. ببین چه خصلت و رفتاری برای تو مهم است و دنبال آن در یک دختر باش.

 

 

 

Image Source

https://www.pexels.com/@wesner-rodrigues-963151/

Written By
More from بهمن
نزد روانپزشک بروم یا روانشناس؟
پسری هستم 25 ساله ساکن تهران. حدود 8 سال پیش فهمیدم مشکلات...
Read More