گیاهان، هم حرف می‌زنند و هم می‌شنوند

انواع  ایده های شبه علمی وجود دارد مبنی بر اینکه گیاهان به صدای موسیقی حساس هستند یا متوجه التفات و توجه باغبان یا افرادی که از آنها مراقبت می کنند می شوند ولی دو تحقیق علمی به طور مشخص ثبت کرده است که گیاهان از طریق گل های شان، صدای بال حشرات را می شنوند و بعضی از گیاهان با ایجاد صداهایی با فرکانس بالا، به حشرات و گیاهان اطراف، اطلاعات ضروری را منتقل می کنند.

تحقیقات فوق در بخش اول نشان داد که گل های گیاهان به صدای بال زدن حشرات و بخصوص زنبور حساسیت نشان می دهند و  به نوعی آنها را می شنوند. بر همین اساس به محض تردد زنبورها و سایر حشرات در اطراف شان، ظرف ۳ دقیقهِ، شیره شیرین گل خود را ۲۰ درصد افزایش می دهند. با این عمل باعث جذب بیشتر حشرات و فرصت گردافشانی از طریق آنها را برای خود فراهم می کنند.

محققین دانشگاه تل آویو در بررسی دوم متوجه شده اند بعضی گیاهان و درختان اقدام به ایجاد صداهای مخصوصی از طریق ترکیدن حباب ها در درون شاخه ها یا ریشه های شان می کنند که در فرکانس شنوایی بشر نیست ولی از راه دور توسط سایر موجودات قابل شنیدن است. البته تحقیقات جدی علمی در باره گفتگوی گیاهان با جانورانی که از آنها تغذیه می کنند قبلا ثبت شده بود.

More from مرد روز
نقاش عراقی و خاتون رویایی بغداد
هنرمند عراقی « محمود عبود» در آثارش مشغول بازسازی خاطرات دوران از...
Read More