نقاشی روز – طاهر پورحیدری

More from مرد روز

دلیلی که مغز به پورنوگرافی معتاد می‌شود

مقاله‌ی  چگونه«پورنوگرافی اینترنتی به مغز بشر دستبرد می‌زند؟»، سعی می کند ضمن نشان...
بیشتر بخوان