نقاشی روز – طاهر پورحیدری

More from مرد روز
عکس روز – شوخی با مجسمه ها
شوخی با مجسمه های شهر منبع تصویر http://www.boredpanda.com/people-playing-with-statues-funny-posing/
Read More