عکس روز – تجمع ژاپنی‌ها در صومعه‌ها برای دعای خوشبختی

Sensoji temple  – AP Photo/Eugene Hoshiko

ژاپنی‌ها در هفته اول ژانویه به صومعه‌ها رفتند تا دعای خوشبختی در سال جدید را بخوانند.

کلمه «اسپرچوال» در همه دنیا یک مفهوم زیبا و انسانی دارد. بخش بزرگی از بشر حتی آنها که سکولار هستند برای خود یک حریم شخصی و معنوی و حتی روحانی ( اسپرچوالیتی) دارند.

متاسفانه جمعیت وسیعی از مردم ایران به خاطر تجربه تلخ حکومت مذهبی، از هر چه مذهب و معنویات است گریزانند. تهی شدن یک جامعه از حس معنوی می تواند سقوط اخلاقی را تسریع کند.

Meiji Shrine – Tokyo, REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Kanda Myujin Shrine – Tokyo – AP Photo/Eugene Hoshiko

فرق مذهب ژاپنی ها با مذاهب ابراهیمی

More from مرد روز

شگردهای دوست یابی در اینترنت

میلیونها نفر در سراسر جهان از شبکه های دوست و همسریابی استفاده...
بیشتر بخوان