عکس روز – تجمع ژاپنی‌ها در صومعه‌ها برای دعای خوشبختی

Sensoji temple  – AP Photo/Eugene Hoshiko

ژاپنی‌ها در هفته اول ژانویه به صومعه‌ها رفتند تا دعای خوشبختی در سال جدید را بخوانند.

کلمه «اسپرچوال» در همه دنیا یک مفهوم زیبا و انسانی دارد. بخش بزرگی از بشر حتی آنها که سکولار هستند برای خود یک حریم شخصی و معنوی و حتی روحانی ( اسپرچوالیتی) دارند.

متاسفانه جمعیت وسیعی از مردم ایران به خاطر تجربه تلخ حکومت مذهبی، از هر چه مذهب و معنویات است گریزانند. تهی شدن یک جامعه از حس معنوی می تواند سقوط اخلاقی را تسریع کند.

Meiji Shrine – Tokyo, REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Kanda Myujin Shrine – Tokyo – AP Photo/Eugene Hoshiko

فرق مذهب ژاپنی ها با مذاهب ابراهیمی

More from مرد روز
سفرهای گربه بنگالی در طبیعت کانادا
دختر کانادایی  Martina Gutfreund بچه گربه بنگالی‌اش را به سفرهای طولانی در استان‌های...
Read More