فیلم جدید سینماگران ادیب امریکا، برادران کوهن


ظرف ۳۴ سال گذشته برادران کوهن بیش از ۳۰ فیلم به گنجینه سینمای امریکا افزوده اند. فیلم های آنها تقریبا همیشه توصیف رندانه وضعیت امریکا در همان دورانی است که فیلم ساخته می شود. در این فیلم نیز روی دستیابی سریع به پول باد آورده اشاره می شود. تاکید روی ششلول بندی و حمل اسلحه نیز کنایه مستقیم به سپردن حق دفاع شخصی با اسلحه شخصی دارد که این روزها در امریکا، هوادارانش آشکارا تبلیغ می کنند.

فیلم «ترانه های محلی باستر اسکروگز» از زبان قدیمی تر و خیلی سریعتر گویش امریکایی استفاده کرده است ولی مثل همیشه فیلم را آنقدر ساده و جذاب ساخته اند که با ذوق و سلیقه خیلی ها سازگار خواهد بود.

در اغلب فیلم های برادران کوهن به جز داستان هایی که خودشان نوشته اند می توان بازسازی خلاقانه آثار ادبی نظیر «اودیسه» هومر، برگزیده هایی از شکسپیر، کمدی الهی دانته، رمان های امریکایی ویلیام فالکنر و ریموند چندلر را مشاهده کرد.

« ترانه های محلی باستر اسکروگز» فیلم بسیار جذابی است که به شما جرئت می دهد بتوانید سیاهی و تلخی زندگی بشر را به سبک طنز مخصوص و البته آغشته به خشونت این دو برادر سینماگر ببینید.

Written By
More from Saide Kardar
فیلمی بامزه درباره مردان جامانده از قطار زندگی
فیلم فرانسوی « سال سخت» ساده و راحت به سراغ دو مرد...
Read More