در دنیای جالب مد زیرزمینی چه می گذرد

در دنیای مد زیرزمینی هر چیزی که سلیقه و ارزش دنیای معمولی است به مسخره گرفته می شود. همه گوشواره ها ،کلاه ها و آرایش صورت، فقط دهن کجی به رسم و رسوم روزگار کنونی است.

https://www.pinterest.ca

https://houseofmalakai.com

More from مرد روز
جدایی دین از سیاست بعد از ۱۲۰ سال جنگ مذهبی در اروپا
افتخار و هویت اصلی فرهنگ غرب در این است که توانسته مذهب...
Read More