در دنیای جالب مد زیرزمینی چه می گذرد

در دنیای مد زیرزمینی هر چیزی که سلیقه و ارزش دنیای معمولی است به مسخره گرفته می شود. همه گوشواره ها ،کلاه ها و آرایش صورت، فقط دهن کجی به رسم و رسوم روزگار کنونی است.

https://www.pinterest.ca

https://houseofmalakai.com

More from مرد روز
گزارش مصور از زن زیبا و خانه چوبی
مدل ۲۰ ساله، عکاس استرالیایی و خانه ساحلی
Read More