در دنیای جالب مد زیرزمینی چه می گذرد


در دنیای مد زیرزمینی هر چیزی که سلیقه و ارزش دنیای معمولی است به مسخره گرفته می شود. همه گوشواره ها ،کلاه ها و آرایش صورت، فقط دهن کجی به رسم و رسوم روزگار کنونی است.

https://www.pinterest.ca

https://houseofmalakai.com

 

More from مرد روز

ترانه میسی الیوت را همه جهان خواهد دید

میسی الیوت از 15 سل پیش که وارد دنیای موسیقی هیپ هاپ...
بیشتر بخوان