در دنیای جالب مد زیرزمینی چه می گذرد


در دنیای مد زیرزمینی هر چیزی که سلیقه و ارزش دنیای معمولی است به مسخره گرفته می شود. همه گوشواره ها ،کلاه ها و آرایش صورت، فقط دهن کجی به رسم و رسوم روزگار کنونی است.

https://www.pinterest.ca

https://houseofmalakai.com

 

More from مرد روز

سوپر کامپیوترها و پیشگویی آینده

در طی 20 سال گذشته، امریکا همواره سریعترین کامپیوتر دنیا را در...
بیشتر بخوان