کاریکاتور روز – نقاش با تقوا

More from مرد روز

اتفاقی که افتاد و شکست – 2

ملحفه را آرام روی فربد می‌کشی و پوسته‌های تخمه و چندین استکان...
بیشتر بخوان