همسری جذاب که در عشق بازی صفر است

کیوان هستم ۳۹ ساله و ۸ ساله که ازدواج کردم. دو تا بچه دارم و زندگی ام رو خیلی دوست دارم. همسرم خیلی به نظر خودم جذاب است ولی در ارضا کردن و عشق بازی صفر هست. اول ایشون رو ارضا می کنم بعد خودم؛ اما وقتی نوبت من می رسه انگار نه انگار منم مهم هستم و جوری رفتار می کنه که زود ارضا شو و برو‌.

به خاطر همین سردی و بی اعتنایی اش همش تو فکر خیانتم ولی به خاطر دو تا بچه ام و خودش که دوستش دارم دست به این کار نزده ام اما فشار بدی روی من هست کلی با ایشون صحبت کردم اما باز همین می شه لطف می کنید راهنمایی کنید.

وقتی من راحت می شم کلی بغلش می کنم و می بوسمش ولی اون انگار آدم آهنی است. من توی سکس زیاده خواه ام ولی ایشون نه. به ماساژ علاقه داره و با روغن قبل سکس، ماساژش می دم و هزارتا کار دیگه.

 

کیوان عزیز

مشکلی که اذیتت می کند در حقیقت جنسی نیست چون به هر حال ارضا می شوی و به نظر می آید لذت کافی از همسرت که دوستش هم داری  می بری… مشکل تو این است که دوست داری برای همسرت خواستنی باشی. می خواهی احساس غرور کنی. می خواهی ببینی که با علاقه و حتی لذت به تو عشق می ورزد.

اول اجازه بده از مضر بودن خیانت که به نظر راه آسان و هیجان انگیزی است بگویم. دنبال دردسر خیانت نگرد. این عمل همه وجودت را به هم می زند. توجه و مرام و هویتت را دگرگون می کند. خیانت وادارت می کند مدام دروغ بگویی و ریسک‌هایی به خرج دهی که ممکن است همه هستی ات را بر هم بزند.

تحقیقات نشان داده است خیلی از آنها که بیرون از رابطه زناشویی دنبال سکس می گردند در عمل کمبود جنسی ندارند. خیلی ها، همسرشان را دوست دارند و از نظر جنسی برای شان جذاب هستند ولی به خاطر کمبود عاطفی خود را به درون یک رابطه دیگر می کشانند.

تو داری کم کم وارد میانسالی می شوی. از حوالی ۴۰ سالگی، برای مردان زنگ خطری از شروع ضعف های جسمی به گوش می رسد که وادارشان  می کند کمی به در و دیوار هیجانات و ریسک ها بزنند تا به خودشان ثابت کنند که قرار نیست از دور خارج شوند.

شاید نباید این همه سرویس  یکطرفه بدهی. شاید باید صبر کنی تا تو را بخواهد و اگر هم توانایی صبر نداری از خودارضایی کمک بگیر… این تو هستی که هم خودت را و هم همسرت را می شناسی پس پیدا کن چرا حس جنسی اش حالت خنثی دارد؟

ًاین را هم در نظر بگیر که تربیت جنسی زنها معمولا محافظه کارانه تر است. زنان از کودکی می آموزند که تمایلات شان را پنهان، سرکوب یا انکار کنند. فضای صمیمی ایجاد کن که بتوانید در باره تخیلات جنسی تان حرف بزنید.

باید پیدا کنی چه روزهایی از سیکل زنانگی اش، تمایل به رابطه جنسی در وی بیشتر است. برای زنها روحیه، اتمسفر، آرامش و اطمینانی که لازم دارند مهم است.

شاید باید تمیزتر باشی. مواظب باشی دهن و بدنت بو ندهد. روی ظاهر فیزیکی ات، مرتب بودن موی سر و صورت و چاق نبودن بدن و افزایش دور شکم ات دقت کنی… شاید خجالت می کشد یا خدای ناکرده جرات ندارد اعتراضی به زبان آورد.

 

 

 Photo by Eneida Nieves from Pexels

Written By
More from کیانا
شرط بسته بودم عاشق 10 نفرشان بشوم
حدود 40 سال پیش وقتی که خیلی نوجوان بودم با خانواده ام از مشهد...
Read More