سپاهان ۱-۱ پرسپولیسبازی حساس و جذاب دو تیم سپاهان و پرسپولیس در استادیوم نقش جهان با نتیجه مساوی به پایان رسید.

More from مرد روز
چگونه از حمله سگ جان سالم به در ببرید
۱-  اگر به هر دلیلی در برابر پارس و تعرض یک سگ...
Read More