سپاهان ۱-۱ پرسپولیسبازی حساس و جذاب دو تیم سپاهان و پرسپولیس در استادیوم نقش جهان با نتیجه مساوی به پایان رسید.

More from مرد روز
دیگو مارادونا اسطوره فوتبال
مارادونا و مرگ در ۶۰ سالگی
Read More