عکاسی بدن زن – لحظاتی که مردان هرگز از یاد نمی برند

برای مردان تجربه هماغوشی با زن محدود به لحظات همبستری نیست. چیزی که ماندگار می شود تصویر جذابی است که در آرشیو ذهن مردان برای همیشه می ماند.

Andru Chrisst

JEAN-CLAUDE SÁNCHEZ

More from مرد روز
دنیای خیلی‌خیلی ریز در مسابقه عکاسی نیکون
هر ساله مسابقه عکاسی ذره بینی توسط کمپانی نیکون برگزار می شود....
Read More