جدیدترین سنجش در باره آرزوهای زندگی از نظر امریکایی‌ها


جدیدترین سنجش های دو موسسه معتبر که با دستچین ۳ هزار نفر از جمعیت بزرگسال امریکا انجام شده است نشان می دهد ازدواج و داشتن بچه از اهمیت زیادی برخوردار نیست:

۶۷ درصد امریکایی ها فکر می کنند مهمترین دلیل آرامش و خرسندی، داشتن ثبات مالی و اقتصادی است.

۳۱ درصد از افراد معتقدند مجرد بودن مناسب تر از متاهل بودن است

۴۰ درصد مردان و ۳۳ درصد زنان احساس خوشبختی می کنند اگر فرزند داشته باشند.

۳۷ درصد مردان و ۲۴ درصد زنان معتقدند متاهل بودن خوشبختی می آورد.

۴۵ درصد افراد فکر می کنند اگر ازدواج آسایش و نیازهای لازم را ایجاد نکرد طلاق راه حل خوبی است

۴۴ درصد افراد معتقدند تعهد شخصی یک زوج به هم، مهمتر از نشستن  در دفترخانه رسمی ازدواج و امضای سند آن است.

۶۳ درصد معتقدند آسایش فردی مهمتر از تحمل یک ازدواج بد است.

۶۴ درصد فکر می کنند ازدواج دردسرش بیشتر از منفعتش می باشد

۷۰ درصد هنوز فکر نمی کنند ازدواج یک سنت از مد افتاده است.

۷۳ درصد از مردان معتقدند برای مرد شدن باید  به کسب استقلال مادی از خانواده دست یافت.

۴۷ درصد ازنان معتقدند باید در اقتصاد خانواده ای که تشکیل می دهند مسئول باشند

No Need to Marry, Have Kids to Be Fulfilled: New Survey

More from مرد روز
بهار، مد، خیابان های توکیو
یکی از مهمترین ویژگی های مد لباس در شهرهای ژاپن، سلیقه مستقل...
Read More