یافتن راه ارزان برای تبدیل دود هوا به پلاستیک


دی اکسیدکربن موجود در جو زمین، عامل اصلی آلودگی ها و افزایش گرمای زمین است. تقریباً اکثر فعالیت های صنعتی بشر منجر به ایجاد دی اکسیدکربن می شود. در یک تعبیر ساده، زمین ما دارد از دود زیاد خفه می شود. جنگل ها که تنها مصرف کنندگان این دودها در جو زمین بوده اند به دلیل کاهش شدید، از عهده این سموم شیمیایی بر نمی آیند.

فکر اینکه از طریق واکنش های شیمیایی ماده بسیار خطرناک CO₂ را تبدیل به مواد جامد نظیر پلاستیک کرد مدت ها است توسط دانشمندان دنبال می شود.

محققین قرارشان این است که با موادی نظیر آنزیم ها و تسریع کننده های برقی، بتوانند دی اکسیدکربن را به کربن ها تبدیل کنند. هر چقدر تجزیه و تعداد کربن‌ها بیشتر باشد نظیر تبدیل آن به کربن ۳ یا کربن ۴، دانشمندان قادرند بخش بیشتری از دی اکسید کربن را مجدداً به مواد پلاستیکی مورد استفاده مجدد بشر تغییر دهند.

تاکنون مشکل اصلی این بوده است که فعل و انفعالات تسریع کننده شیمیایی مراحل و هزینه های زیادی داشته است که عمل جداسازی کربن‌ها را مقرون به صرفه نمی کرد و قادر به تهیه ترکیبات کربنی کافی برای به دست آوردن انواع مواد شیمیایی جامد نمی شد.

محققین دانشکده شیمیایی در کانادا توانستند از راه ساده تر و بسیار ارزانتر، دی اکسید کربن را به ذرات ترکیبی کربن تبدیل کنند. تحقیق فوق  که در فصلنامه « علوم انرژی و محیط زیست» منتشر شده است یک قدم بسیار اساسی در مسیر کنترل آلودگی هوای زمین می تواند باشد.

The research has been published in the journal Energy & Environmental Science.

Source: Rutgers University

This article was first published on Futurity and is republished here under a CC BY 4.0 license. Read the original article.

More from مرد روز
زیبایی زنانه و بهار
زن و بهار نشانه های تولد و زیبایی در زندگی هستند. ما...
Read More