چرا زنان ارگاسم دارند

ارگاسم و بویژه لحظه بسیار لذت بخش به اوج رسیدن، پاداشی است که موجودات زنده را ترغیب می کند از رقابت ها، خطرات و هزینه های تولید مثل، نترسند و تن به هر سختی و ریسکی بدهند. شگردی که طبیعت در همه موجودات زنده قرار داده است تا ادامه نسل و بقای هر موجود، حفظ شود.

در پستاندارن مذکر، لحظه ارگاسم در ضمن مترادف است با  انقباض و انبساط لازم برای  بیرون راندن اسپرم از بدن مردان ولی اما چرا زنان ارگاسم دارند؟ 

1- آرامش سریعی به بدن زنها تحمیل می‌کند که زنان را به سرحد خوابیدن هم می کشاند. بعضی از محققین می گویند این دوران خواب آلود، فرصتی است برای اسپرم ها که کمی راحت تر مسیر رسیدن به تخمک را پیدا و طی کنند.

2 – ارگاسم در زنان باعث انقباض و انبساط منطقه رحم می شود که اسپرم ها در آن قرار دارند. به عبارتی دیگر ارگاسم و واکنش های عضلانی ناشی از آن، اسپرم ها را به درون می کشاند تا مسیر شنای شان به سمت تخمک راحت تر شود.

3- ارگاسم به زنان، احساس عاشقانه و محبت به مردی می دهد که او را به اوج جنسی رسانده است می دهد. آکسیتوسین که به هورمون عشق و محبت شناخته شده است در لحظات ارگاسم، در بدن زنان ایجاد می شود. هورمونی که باعث می شود رابطه عاطفی بین شان بیشتر شود.

4- نوع ارگاسم و درجه خوشایندی زن از آن، گویای این حقیقت می تواند باشد که چقدر تطبیق ژنتیکی بین یک زوج وجود دارد. به تعبیری دقیقتر، کیفیت ارگاسمی که زنان تجربه می کنند به آنها نشان خواهد داد که کدام مرد با آنها عجین تر هستند.

5- ارگاسم برای زنان هم یک پادش طبیعی است چون مونث ها بویژه در بین پستانداران، بار اصلی تولید مثل از نگهداری و تغذیه مستقیم جنین تا چند سال بعد از تولد را بر عهده دارند و این همه رنج و محدودیت می بایست با یک پاداش لذتبخش و فریبندهِ، پشتیبانی شود.

 

Why do female orgasms exist? The reason may be more complicated than you think. Tracy Clark-Flory Follow
http://www.salon.com/2014/11/12/why_do_female_orgasms_exist_the_reason_may_be_more_complicated_than_you_think/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22733154

 

More from مرد روز
پنج حالت عشقورزی جسورانه برای بدن ورزشکارانه
قرار نیست بدن یک قهرمان ژیمناستیک، وزنه بردار یا کشتی گیر را...
Read More