انتخاب جدید زوجها، یا سکس یا ازدواج

مؤسسه تحقیقاتی « خانواده و فرهنگ» سعی کرد در یکی از مطالبش نگاه دقیقی به وضعیت روابط عاشقانه در دنیای معاصر با عنوان « بده بستان اقتصادی سکس» داشته باشد…  آنها تعریفی را ارائه داده اند از نحوه تحول روابط زناشویی که قدمت دیرینه دارد. در یک تصویر کلی، زنان، نگهبانان و تعیین کننده قدر و منزلت و بهای رابطه جنسی بوده اند.

زنان به طور تاریخی باید تعیین می کردند در ازای رابطه جنسی، مرد باید چقدر و چه نوع هزینه را تقبل کند. ازدواج بزرگترین ارزش و قیمتی بود که مردان برای دستیابی به سکس می پرداختند و بعد بقیه انواع بده بستانها که بر اساس شرایط بشر مدام تغییر می کرد.

اگر قیمت دستیابی به سکس در حد بالاترین قیمت بماند چون مردان خواهان سکس، همیشه زیاد هستند شانس ازدواج زن همیشه زیاد خواهد بود.

با آمدن فمینیسم و قرص ضدحاملگی و کاندوم، تعادل اقتصاد سکس و ازدواج به هم خورد. این اتفاقات اجازه داد که بهای سکس تنزل پیدا کند چون هر رابطه جنسی لازم نبود با ریسک بارداری زن توام باشد و کم کم زنانی پیدا شدند که با قیمت کمتر از بهای اصلی یعنی ازدواج، به سکس رضایت دهند.

مردان بدون کمترین مقاومت با این تغییر اساسی همراه شدند.  از حدود ۶۰ سال پیش، بازار اصلی داد و ستد به دو قسمت تقسیم شد. بازاری که به ازدواج ختم می شد که طرفدار اصلی اش زنان بودند و بازاری که سرانجامش فقط سکس بود و طرفدارانش معمولاً مردان بودند.

نگهبانان اصلی سکس یعنی زنان،  متوجه شدند که دسترسی به  شریک جنسی راحت تر شده چون مردان جستجوگر سکس، از مردان خواهان ازدواج بیشتر بودند. این اتفاق حالت برعکس هم داشت. دسترسی به سکس و شریک زندگی طولانی مدت برای زنان کمیابتر شد. در مجموع مردان برگ برنده این تغییرات جدید را در اختیار داشتند هر چند مسببش زنان و بخصوص فمینیست ها بودند.

نگرانی زنان از این تغییرات، در نسل جدیدتر فمینیسم بروز کرد که توصیه کردند زنان جوان تا فرصت دارند به ازدواج به طور جدی فکر کنند.  زنان شاید به سکس بیشتر دست یافتند ولی در مجموع، با افزایش عمر تحصیلات برای کاریابی و بقیه ماجراهای معاصر و مرسوم شده روابط زناشویی بدون تعهد، زنان زیادی وجود دارند که شانس یک رابطه زناشویی طولانی و تشکیل خانواده برای شان کم و کمتر شده است.

شاید همه زنان با این شیوه جدید بده بستان که بعضی صاحب نظران نظیر Lori Gottlieb مطرح می کنند همراه نباشند ولی این ایده توسط سایر زنان در دنیای تخصصی مشاوران زناشویی مورد حمایت قرار گرفت. متخصصین  زناشویی به کمک آمار نشان دادند که ۹۰ درصد زنان قبل از ازدواج سکس دارند ولی زنانی که فقط با مرد دلخواه و کاندید مطمئن شان برای ازدواج، رابطه جنسی دارند  شانس پیوند زناشویی رسمی شان بیشتر از بقیه می باشد.

به تعبیر دیگر اگر نیت هر فرد ازدواج است رابطه ثابت و منحصر فقط با یک نفر، بیشترین موقعیت را برای زندگی مشترک و ازدواج ایجاد می کند.

امروزه، خیلی از زنان و مردان به خاطر رسم و توقعات جدید، فکر می کنند بلافاصله بعد از چند روز آشنایی باید سکس هم داشته باشند. حتی قبل از اینکه فرصت شناخت کامل شخصیت همدیگر را به دست آورند.

همه افراد باید بدانند در چه محیط بده بستان روابط قرار دارند و مهمتر از همه اینکه واقعاً خودشان از زندگی چه می خواهند.

به نظر می رسد مثل همیشه ولی این بار هم زنان و هم مردان باید انتخاب کنند که کدام سرانجام برای شان مهمتر است. ازدواج یا سکس…


http://www.salvomag.com/new/articles/salvo32/cornering-your-market.php

Cornering Your Market

http://www.salvomag.com/new/articles/salvo32/cornering-your-market.php

Written By
More from Saide Kardar
هر واکسنی دادند بزنید
هنوز هیچی نشده جنگ واکسنها شروع شده و برای مثال واکسن ارزان...
Read More