عکاس روس و تحسین زیبایی بدن زن


مجله مردانه ماکسیم در مصاحبه و گزارشی که از عکاس روس Igor Vorobey داشت از وی پرسیدند چرا به سمت عکاسی از زنان رفتی؟ او در جواب گفت من واقعا عاشق زیبایی زنان هستم. مطمئن هستم که می توانم عاشق همه زنان زیبای دنیا شوم ولی حتما معشوق خوبی برای هیچکدام شان نخواهم بود. برای همین با گرفتن عکس خوب از زیبایی زنان شاید بتوانم بیشتر تحسین شان کنم.

به نظر وی زنان، زیباترین موجوداتی هستند که در سیاره ما خلق شده اند.

CHECK OUT STUNNING BLACK AND WHITE IMAGES FROM RUSSIAN PHOTOGRAPHER IGOR VOROBEY

More from مرد روز

خصوصیات افراد بیش از حد حساس

می گویند حدود 15 الی 20 درصد افراد جامعه، بیش از حد حساس هستند...
بیشتر بخوان