عکاس روس و تحسین زیبایی بدن زن


مجله مردانه ماکسیم در مصاحبه و گزارشی که از عکاس روس Igor Vorobey داشت از وی پرسیدند چرا به سمت عکاسی از زنان رفتی؟ او در جواب گفت من واقعا عاشق زیبایی زنان هستم. مطمئن هستم که می توانم عاشق همه زنان زیبای دنیا شوم ولی حتما معشوق خوبی برای هیچکدام شان نخواهم بود. برای همین با گرفتن عکس خوب از زیبایی زنان شاید بتوانم بیشتر تحسین شان کنم.

به نظر وی زنان، زیباترین موجوداتی هستند که در سیاره ما خلق شده اند.

CHECK OUT STUNNING BLACK AND WHITE IMAGES FROM RUSSIAN PHOTOGRAPHER IGOR VOROBEY

More from مرد روز
اسماعیل، اولین شاه واقعی ایران بعد از حمله اعراب
شاه اسماعیل ۵۳۰ سال پیش در اردبیل به دنیا آمد و سال...
Read More