هشت عکس هفته ایی که گذشت

دانش و تکنولوژی بشر، خیلی سریعتر از شعور اجتماعی اش در حال تاخت است. اگر از این مرحله بحران اجتماعی عبور کنیم این سیاره کوچک می تواند واقعا تبدیل به یک بهشت انسانی شود.

میمونی بر روی پشت بام خرابه های طوفان پورتریکو
طرفداران استقلال کاتالانی ها در شهر بارسلونا
زن شیعه در مراسم محرم و ائین گِل مالی در خرم آباد
دوچرخه سواری در نروژ
کپک روی گوجه
آلمانی های همجنس گرا نیز حق ازدواج شان قانونی شد
جنین خفاش میوه در روزهای اولیه
سر کباب شده بره از غذاهای مخصوص نروژی ها

 

منبع تصاویر
https://www.theatlantic.com/photo/

More from مرد روز
تصاویری از عشق آپارتمانی
با آمدن شبکه های اجتماعی اینترنتی، هنرمندان جوان بدون نیاز به تائید...
Read More