سیب همسایه مجانی استدر نروژ و در  بعضی از خانه هایی که درخت سیب دارند یک رسم ساده و خوب وجود دارد. صاحبخانه ها سیب های اضافی حیاط را در بسته های کوچک قرار می دهند و به دیوار حیاط نصب می کنند تا عابرین اگر دوست داشتند آنها را بردارند.

More from مرد روز

Moriah Mason رقاص کلوپ لختی‌ها و تنهایی مردان

موریا میسن قبلا برای دو سال در کلوپ لختی ها می رقصید....
بیشتر بخوان