حالت‌های آمیزش برای زوج‌های جوان

اکثر زوج ها بعد از ماه های اولیه زناشویی، به اعمالی که در رختخواب انجام می دهند عادت می کنند و طبیعتا شاهد کاهش توجه شان به همدیگر می گردند. این پنج حالت نزدیکی، نیازمند توجه و اعتنای بیشتر از هر دو نفر می طلبد:

1- زن بر روی پاهای مرد می نشیند. ولی بخشی از سنگینی بدنش را با یکی از دست هایش حمایت می کند. مرد می تواند آلت زن یا پستان هایش را لمس کند. زن ضمن لمس نقاط حساس بدن خود به مرد اجازه دهد از دیدنِ یدنش لذت ببرد. شاید در این حالت، دخول مرد زیاد عمیق نباشد ولی تماس از نردیک دو چشم پر از تمنا، به ماجرا حس قوی می دهد.
2 – مرد با دو دست، باسن زن را نگه می دارد تا با حرکات بدن خودش به خوبی همراه باشند و حس جذاب کنترل را برایش فراهم کند. در حین دخول، حرف زدن در باره نحوه و سرعت حرکات خیلی مهم است. زن بهتر است ترجیح دهد که همه چیز آرام صورت پذیرد و وقتی دارد به اوج نزدیک می شود از شریک جنسی اش بخواهد که بر سرعتش بیفزاید.
sideways_spooning
3- زن و مرد می توانند به پهلو کنار هم دراز بکشند. در لحظه ورود آلت مرد، یکی از پاها ی زن بالا نگه داشته شود. بعد هر دو آنها می توانند به لمس سطح کلیتورس بپردازند. اقایان یادشان نرود که لایه های سطح رویی آلت زن یکی از حساس ترین نقاط جنسی زن است که حتی با لمس و نوازش می تواند وی را به اوج جنسی برساند
4- در این حالت زن به روی تخت نصفه نیمه دراز می کشد طوری که پاهایش از تخت به سمت کف اتاق اویزان است. چند بالش زیر باسن زن قرار میگیرد و وضعیتی ایجاد می شود که مرد می تواند خیلی عمیق دخول کند. دست های هر دوی شان هم ازاد است تا به هر کجای همدیگر بچرخند.
5- این حالت یک تفاوت کوچک با شیوه سنتی دارد. شکم مرد کمی بالاتر شکم زن قرار می گیرد تا فرصت تماس بین آلت مرد و سطج روی آلت زنانه و بخصوص کلیتروس بیشتر شود.
More from مرد روز
ویدئویی که عظمت هستی را نشان می‌دهد
زمین در برابر بخشی از سیارات منظومه شمسی ما، کوتوله ایی بیش...
Read More