کشتن هنرمندان کشور و حکومت در حال غرق شدن

This image has an empty alt attribute; its file name is 85322667-abstract-hand-painted-blue-paint-canvas-background-blue-abstract-watercolor-background-art-hand-2-1024x715.jpg

ج. ا مثل غریقی است که برای یک لحظه بیشتر ماندن بر روی آب، سر هر که کنارش باشد را به زیر آب می کشد.

با توجه به سابقه توهمات و جنایت های مخوف شان، بهتر است این احتمال را در نظر بگیریم که می خواهند به هر شکل ممکن، ترس و وحشت را به جامعه تحمیل کنند.

جنایت های شان مدتها است قانون و منطق ندارد. شیرازه کار از دست شان در رفته است. دهها مرکز خشونت و جنایت خودسر دارند که تاکنون هر جنایتی را مرتکب شده اند.

More from مرد روز
اعترافات ۱۰۰ مرد در باره آلت تناسلی‌شان
کتاب «واقعیت لخت مردانگی» اثر خانم نویسنده و عکاس لورا دادزورث سعی...
Read More