دو شایعه نادرست در باره لزبین‌ها

۱-  لزبین‌ها در حقیقت زنانی هستند که تلاش می کنند ادای مردان را درآورند 

ما  مردان فکر می کنیم که زنان بدون ما سکس خوبی نخواهند داشت و اگر دارند پس حتماً یکی از دو زن،  نقش مرد را ایفا می کند.

اما واقعیت زندگی جنسی انسانها این است که دو زن هم عملاً می توانند در عین عشقبازی به اوج لذت جنسی برسند و از قرار معلوم بیشتر از بقیه به این حالت دست می یابند.

ما مردان فکر می کنیم که سکس یعنی فرو کردن آلت در عضو جنسی زن و برای ما دشوار است بفهمیم یا بپذیریم که چقدر دو زن می توانند بدون دخول، در آغوش هم لذت، آرامش و عشق کسب کنند….

۲- لزبین‌ها از مردان متنفرند

لزبین‌ها دلیلی برای نفرت از مردان ندارند. آش خودشان را می خورند و عشق خودشان را به زنی که دوست دارند ادا می کنند. بسیاری از لزبین ها مردان را دوستان نزدیک خود می دانند. از کمتر غیبت کردن مردان، خوش شان می آید. لزبین‌ها در بین دوستان مرد، راحت تر هستند چون می دانند ساده پوشی و بدون آرایش گشتن شان، با قضاوت منفی مردان روبرو نمی شود.

لزبین‌ها فقط علاقه ای برای عشق ورزی با مردها ندارند. حس جنسی شان با آنها تحریک نمی شود. آنها مثل ما مردان، قدر زیبایی و لطافت زنان را می دانند. ما برای شان حکم رقیب را نداریم چون با زنان مشابه خودشان می گردند. آنها عاشق زنانی می شوند که علاقه ایی به ما ندارند.

ما مردان البته در تخیلات مان، بدمان نمی آید با لزبین‌ها بخوابیم چون برای ما سخت است دو نوع زن عادی و لزبین را از هم تفکیک کنیم. چون ما زنان و زیبایی شان را در هر صورت، دوست داریم.

What straight men don’t understand about lesbians

Misconceptions About Lesbian Relationships

 منبع تصویر

https://www.pexels.com/@brett-sayles

More from ماهان طباطبایی
دلیل جدید ریزش مذهب در جهان
از حدود ۵۰ سال پیش هر آماری که از مقدار اعتقادات مذهبی...
Read More