یک عکاس فمینیست و یک عکس جسور

More from مرد روز
آخه الان وقتِ اومدن من به زمین بود
بعد از تولد دخترک برزیلی ایزابلا، مردم دنیا دارند همچنان نگاه شاکیانه...
Read More