چند نکته مفید در باره لحظه ارضا شدن جنسی

۱- فقط به خاطر اینکه مردان موقع تخیله شدن و در لحظه نهایی اوج جنسی مایع ،منی را از بدن به بیرون پرتاپ می کنند دلیل نمی شود که ارگسم داشته اند. یک مرد می تواند بدون تخلیه هم به ارگسم برسد.

عمل به اوج رسیدن یک اتفاق درون ذهن است برای همین ممکن است یک مرد بارها در طی هماغوشی به اوج لذت برسد بدون اینکه تخلیه شود.

۲- به اوج جنسی رسیدن و « آمدن»، همیشه به معنای یک ارضا شدن خوشایند نیست. بخشی از ارگسم مردان کیفیت بسیار پایینی دارند. متاسفانه مشکل جنسی اصلی مردان یعنی « زود ارضایی» باعث می شود « آمدن» های شان برای خودشان و شریک جنسی شان زیاد رضایتبخش نباشد.


۳- مردان اگر فاصله بین دو سکس شان طولانی شود سریعتر به ارگسم می رسند و مدتش هم کوتاهتر است اما زنان اگر برای بیشتر از سه هفته سکس با شریک جنسی یا خودشان نداشته باشند « آمدن شان» طولانی تر و لذتبخش تر می شود.

۴- هماغوشی و آمیزش را محدود به « آمدن» نکنید. زناشویی می تواند زیبا و جذاب و خاطره انگیز و حتی داغ باشد بدون اینکه ارگسمی اتفاق افتاده باشد. مهم لذتی است که یک زوج به هم می دهند. سکس صمیمت و مهری است که دو بدن به هم می دهند. بخصوص اگر با گفتگو و اعتماد همراه باشد.،

۵- کلیتوریس یا برآمدگی گرد بالای دهانه واژن اگر از ورودی واژن بیش از دو نیم سانتیمتر فاصله داشته باشد آن زن ترجیح می دهد با لمس و ناز از طریق انگشتان مرد به اوج لذت میرسد تا دخول آلت مردانه… به هر حال این نقطه اندازه نخود یا پسته بر روی الت زنانه حساس ترین بخش دریافت لذت جنسی و فراهم ساختن اوج جنسی است. مردان ایرانی خوب است به ان اهمیت بیشتر بدهند.

زنان اگر از عشقبازی آرام را تجربه کنند. اگر بوسه و نوازش و زمزمه و تحسین و توجه به زیبایی بدن شان را حس کنند همه وجودشان را با آن مرد شریک می شوند. ایجاد این حس صمیمی جنسی در زنان، می تواند جزو بهترین تجربه های جنسی مردان شود.

12 Fascinating Facts About Orgasms That You Probably Didn’t Know

More from مرد روز
مردان حرف بزنید
حرف بزنید. من ترجیح می دهم وقتی برایم از مشکلاتت حرف میزنی...
Read More