کارل یونگ و چهار الگوی انسانی

کارل یونگ روانکاو معروف سوئیسی معتقد است همانطور که ما خصوصیات فیزیکی اجدادمان را به ارث می بریم، خصلت های فردی آنها نیز به ما منتقل می شود.

ما انسانها بدون اینکه متوجه باشیم از یک انبار بزرگ مشترک، رفتار، تجربه و حتی شکست ها و ترس های اجدادمان را در وجودمان حمل می کنیم. انبار مشترکی که آن را « ناخودآگاه جمعی» می نامد.

بر همین اساس، کارل یونگ چهار الگوی ارثی رفتار انسانی را شرح می دهد که برای رشد شخصیت و روان خودمان استفاده می کنیم.

یونگ می گوید هویت یک نوزاد مثل یک تخته سیاه دست نخورده نیست که فقط از اول زندگی بر آن نوشته می شود، به نظر او انسانها با انواع مدل های شخصیتی و هویتی و رفتاری که از اجداد انسانی به ارث برده اند متولد می شوند.

چهار کهن الگوی اساسی بشر عبارتند از :

۱- شخصیتی که دوست داریم از خودمان بروز دهیم – The persona

در هر جامعه، فرهنگ و مذهب و اخلاقی وجود دارد که اغلب ما انسانها با آنها کنار می آییم و سعی می کنیم خودمان را شبیه و همراه آنها بسازیم. برای این کار به تمناهای منفی درون خودمان، مهار می زنیم.

۲-  شخصیتی که ناگزیریم  در سایه نگه داریم – The shadow

هر آنچه که فکر می کنیم درست نیست و نباید قابل دسترس باشد. هر نوع امیال جنسی یا هر نوع شناخت در باره ضعف های خودمان یا همه غفلت ها و کم آوردن های زندگی، جزو الگوی سایه است. این بخش از هویت و شخصیت را نمی پسندیم چون نمی خواهیم کینه توز، حسود، طمعکار و بوالهوس باشیم. ولی اگر آرامش و تعادل می خواهیم و امیدواریم انسان بهتری باشیم بهتر است با آنها روبرو شویم و درک شان کنیم. ما نمی توانیم با اخلاق یا منطق انها را کنترل یا سرکوب کنیم. باید با بخش تاریک وجودمان آشتی کنیم.

۳- قدرت زنانه و ظرافت مردانه – The anima/animus

یونگ معتقد است زن بودن یا مرد بودن یک هویت ثابت انسان نیست و مثلا هر مرد یک بخش زنانه و هر زن هم یک بخش مردان در خود دارد. حتی هر دو جنس از هورمون های دیگری، در بدن خود دارند.  یونگ می گوید بهتر است بپذیریم در وجود هر زن یا مرد، جنس مخالف وجود دارد که باید کشف و توسعه یابد.

۴- خود الگویی – The self

همه وجود ما مدام در حال تلاش است تا به یک تعریف همه جانبه از « خود» برسد. هویتی که ترکیبی از ناخوادگاه جمعی و فردی ما است. وقتی این قابلیت ایجاد شود ما رشد می کنیم و به خرد و شعور بیشتر دست می یابیم.

.

Illustration by Hugo Lin

More from ماهان طباطبایی
پنجاه حیوانی که بیشتر از انسان، همنوعش را به قتل می‌رساند
این روزها لشکرکشی روسیه و بمباردمان ملت اوکرائین دوباره به طرفداران بدبین...
Read More