چینی‌ها و نصب ماه مصنوعی برای روشنایی خیابانها


چینی ها برنامه ریزی کرده اند که تا دو سال دیگر اولین ماه مصنوعی شان را برای روشنایی شبانه یکی از شهرها نصب کنند.

این ماه مصنوعی که از طریق بازتاب نور از  سمت یک ماهواره بر روی نقطه مشخصی متمرکز می شود می تواند محوطه ایی به اندازه  ۱۰ الی ۸۰ کیلومتر را روشن سازد.

شهر «چنگدو» شاهد روشن شدن خیابانها و کوچه های خود با ماه مصنوعی خواهد بود که ۸ بار نورانی تر از ماه واقعی است و حذف لامپ خیابان‌ها و جلب توریستها می تواند هزینه‌ این پروژه را در درازمدت تامین کند.

ماهواره فرستاده شده به فضا طوری طراحی شده است که نور خورشید را بر روی بال هایش به سمت شهر مزبور منعکس کند.

 

Chinese City Wants to Launch Fake Moon to Illuminate Its Streets

By Meilan Solly

 

http://fortune.com/2018/10/17/artificial-moon-china-chengdu/

 The People’s Daily

http://www.atimes.com/article/chinese-city-to-launch-man-made-moon-to-light-up-skies/

More from مرد روز
رابطه آلت تناسلیِ شل و مرگ زودرس
شل شدن آلت تناسلی فقط یک خبر بد برای زندگی جنسی مردان نیست....
Read More