چه آدم‌های اعتماد به نفس دارند

۱. فکر نمی کنند از بقیه کمترند

افرادی که اعتماد به نفس دارند فقط می دانند تصمیم، همت، امید و آرزوی شخصی شان اصل است و قرار نیست شرایط و موقعیت برای همه برابر باشد.

۲. به توانایی خود شک میکنند

ترس از آماده نبودن یا نگرانی از تمرین کافی نداشتن به افرادی که اعتماد به نفس دارند کمک می کند با آمادگی بیشتر با زندگی رو به رو شوند.

۳. در جمع، خودشان را نمی بازند

یکی از ساده ترین شیوه های اندازه گیری اعتماد به نفس وقتی است که یک فرد وارد جمع می شود. آنها اصلاً نگران عکس العمل و قضاوت دیگران نیستند. چون خودشان را واقع بینانه می شناسند.

۴. منتظر شانس یا فرصت بزرگ نیستند

افرادی که اعتماد به نفس دارند اعمال محیرالعقول از آنها سر نمی زند و تصمیمات بزرگ نمی گیرند. آنها معمولا قدمهای ریز و مشخصی را شجاعانه و با قاطعیت بر می دارند.

۵. احساس غرور نمی کنند

 موفقیت های کوچک، قرار نیست به احساس کاذبِ خود را مهم پنداشتن، تبدیل شود. وقتی اعتماد به نفس دارید یعنی تمرکز دارید و مشغول تلاش برای رسیدن به خواسته های تان هستید و برای همین فرصتی برای خودنمایی ندارید.

۶. کامل و بی نقص نیستند

فقط آدم هایی که اعتماد به نفس ندارند فکر می کنند باید بی نقص باشند چون تعریف درستی از قابلیت خودشان ندارند. امکان خطا را در نظر نمی گیرند و تاثیر شانس را در زندگی شان محاسبه نمی کنند.

13 Things Confident People Don’t Do

https://www.psychologytoday.com/us/blog/shyness-is-nice/201809/13-things-confident-people-dont-do

More from ماهان طباطبایی
زنان و خودارضایی
مردان برای خودارضایی شاید به یک ظرف کِرم نرم کننده و باز...
Read More