دو حالت جنسی مخصوص، برای او

More from مرد روز

موسا و شبانِ سابق – شعری از هادی خرسندی

دید موسی آن شبان را پشت رل آمده در شهر و میراند...
بیشتر بخوان