حالت عشقورزی برای ماه‌های فلکی پائیز

cosmo_libra

  مهر( لیبرا یا ترازو)، ماه مردان همه فن حریف است. در حالت ایستاده به دورش حلقه بزنید و مطمئن باشید بقیه مسیر را به خوبی طی خواهد کرد.

cosmo_scorpio

 آبان ( اسکورپیو یا عقرب)، همیشه حلال مشکلات است. خود را به او بسپارید تا مشکلات را حل کند.

cosmo_sag

آذر ( ساجاتیریوس یا کمان)، بازیگوش و ماجراجو است و می خواهد کارهای دردسر آفرین انجام دهد. سکس در ملا عام او را تحریک می کند. برای احساساتی شدن بیشترش، به پنجره خانه نزدیک شوید تا .شاید احساسِ دیده شدن به هر دوی تان دست دهد

 

 

 • برج حمل: (قوچ) قوچ – بره – گوسفند – گوسپند
 • برج ثور: (گاو نر) گاو – گاو نر
 • برج جوزا: (دوپیکر) دوپیکر – توأمان – زُروان
 • برج سرطان: (خرچنگ) خرچنگ – چنگار
 • برج اسد: (شیر) شیر یا شیر بزرگ – اسد اکبر – شیراختر
 • برج سنبله: (خوشه) خوشه – دوشیزه – عذرا – آناهیتا
 • برج میزان: (ترازو) ترازو
 • برج عقرب: (کژدم) کژدم – گژدم
 • برج قوس: (کمان) کمان – کماندار – کمانگیر – آرش – آرش کمانگیر – رامی – نیماسپ
 • برج جدی: (بزغالهٔ نر) بزغاله – بز – بز دریایی – کُریشک
 • برج دلو: (آب کش) آب کش – آبریز – بُرز – ساکب الماء
 • برج حوت: (ماهی) ماهی یا دوماهی – سمکةالشمالیة
More from مرد روز
زاخارهای کف بازار
سلام میشه بپرسم زاخاری یعنی چی؟   Amin  یعنی قدیمی و کهنه… عتیقه‌شده!...
Read More