کشف جد ۹۰ هزار سالهِ انسان‌سانان

تا حدود همین ۴۰۰ هزار سال پیش در منطقه بین اسیا و اروپا دو نوع انسان‌سان نئاندرتال و دنیزوان زندگی می کردند. طبیعتا در فرصت های مختلف، این دو نوع از اجداد انسان اولیه، گاهی با هم آمیزش هم داشته اند ولی دانشمندان تاکنون شانس یافتن بقایای پیوند این دو نوع را نداشتند.

موسسه معتبر « مکس پلانک» بعد از شنیدن خبر مربوط به غاری در سیبریه که در آن بقایای انسان‌سان دنیزوان کشف شده، از چندین سال پیش به آنجا رفتند. آنها بعد از تحقیقات مفصل ژنتیک و به کارگیری مجهزترین شیوه های باستان-زیست شناسی، موفق شدند دختر نوجوانی از انسان اولیه را شناسایی کنند که حاصل آمیزش دو نوع انسان‌ سان بوده است.

تشخیص جنسیت استخوانها و بقایای کشف شده از طریق بررسی دی ان ای « میتوکوندریا» صورت می گیرد و از همان طریق متوجه شدند این دختر متعلق به حدود ۹۰ هزار سال پیش، مادرش یک نئاندرتال و پدرش دنیزوان بوده است.

در کنار استخوان های بدن این دختر نوجوان که محققین اسمش را « Denny» گذاشته اند یک گلوبند ساده نیز پیدا شده است.

دانشمندان آلمانی توانستند از طریق بررسی یک بند انگشت متعلق به این دختر به نمودار دی ان ای و میتوکاندریای او، به قدمت و جنسیت خودش و پدرو مادرش دست یابند.

بررسی های قبلی در ضمن نشان می دهد که در اغلب موارد، ساختمان ژن یک نئاندرتال و یا دنیزوان به صورت ترکیبی زیاد دیده نشده است. یک دلیل آن شاید این است که فرزندان مشترک شان، قدرت تولیدمثل  نداشته اند یا زیاد زنده نمی ماندند.

 

90,000-year-old girl was ancient human hybrid

https://www.newscientist.com/article/2177634-prehistoric-girl-had-parents-belonging-to-different-human-

https://bigthink.com/scotty-hendricks/90000-year-old-neanderthal-denisovan-human-hybrid-found-in-ancient-cave

 

More from مرد روز
می خواهم برای همسرم باکره بمانم
سنگ صبور عزیز دغدغه ای دارم که نیاز به کمک و راهنمایی...
Read More