هفت عکس هفته – هفت زیبایی زنانه

BY MARIAM SITCHINAVA

مردان به تصاویر زیبا و بی نقص زنان زل می زنند چون به وجد می آیند وقتی می توانند تخیل کنند یک زن جذاب، در خیال شان، آنها را می پسندد.

ما مردان در ضمن متوجه هستیم که زنان واقعی، مثل خودمان، بی نقص نیستند.

BY MARIAM SITCHINAVA
BY FABIO BARTELT
BY ADELINE MAI
BY MARIAM SITCHINAVA
BY WARWICK SAINT INKED
by JOSEPH TRAN

Image source

http://www.emptykngdom.com/category/photography/

More from مرد روز
تعداد باکتری بدن انسان بیشتر از سلول‌هایش است
اولین نشانه‌های حیات بر روی کره زمین، حدود سه و نیم میلیارد...
Read More